فالگوشی از حرف‌های دو عاشق در طایفه گیاهان دو عکس طنز با چاشنی نقد است.

فالگوشی یکی از خصلت‌های ناپسندی است که متاسفانه در کشور ما بسیار فراگیر شده است.

از این رو سعی شده با ارائه طرحی گرافیکی با این مضمون علاوه بر برجسته کردن جنبه طنز ماجرا تلنگری نیز به اصل موضوع باشد.

در عکس‌های زیر دو گیاه خاص مشاهده می‌شوند که دارای ژست قاشق‌پیشگی بوده و انگار دارند به هم حرف‌های عاشقانه رد و بدل می‌کنند.

اما نکته جالب فالگوشی دیگر گیاهان و واکنش‌های جالب آن‌ها به حرف‌های دو عاشق است.

در جایی نیش‌خندی به این حرف‌ها می‌زنند و در جایی دیگر که حرف رنگ لوس و بی‌مزه بودن به خود می‌گیرد، ژست متفاوتی به خود می‌گیرند.

فالگوشی دیگر گیاهان با خم شدن،  از نکات جالب توجه و خاص این عکس‌ها است.

از طرف دیگر حدس زدن حرف‌های لوس و بی‌مزه این دو عاشق هم کار سختی نمی‌تواند باشد.

نکته جالب در ژست داماد در این عکس‌ها این است که اول با شور و شوق شروع به توضیح دادن از حسنات خود می‌کند.

و در ادامه به سمت قر و قمیش رفتن می‌رود. همین موضوع واکنش متفاوت گیاهانی که فالگوشی می‌کنند را سبب می‌شود.

واکنشی مانند:

وووووی چقدر لوس و رق

یا

اااااوع

به هر حال فالگوشی از حرف‌های دو عاشق از نکات تلخی است که می‌توان به زبان طنز زد و شاید زمینه‌ای شود برای ترک این خصلت ناپسند!

 

فالگوشی و عاشقی در گیاهان - عکس طنز

 

فالگوشی از حرف‌های دو عاشق

فالگوشی در گیاهان – عکس طنز

 

 


 

برای دیدن دیگر عکس‌های طنز گرافیکی اینجا را کلیک کنید