فدراسیون فوتبال دیروز حادثه مهم و تاریخی را به چشم خود دید و شاهد عزل شهاب الدین عزیزی خادم توسط هیئت رئیسه بود.

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ بود شهاب الدین عزیزی خادم با رای مجمع عمومی فدراسیون پس از رقابت در دو دور رئیس فدراسیون فوتبال شد.

مهم ترین وعده های انتخاباتی عزیزی خادم آزادسازی پول های بلوکه شده فدراسیون فوتبال در فیفا و AFC و همچنین درآمدزایی میلیون یورویی در سال بود.

با این حال در حالی که چیزی نزدیک به یک سال از آغاز فعالیت او می گذرد، هیچکدام از این وعده ها محقق نشد.

از طرفی نداشتن دو نایب رئیس اول و دوم با رای مجمع و اقدام نکردن برای برگزاری مجمع فدراسین برای انتخاب این دو پست مهم و کلیدی فدراسیون، دیگر تخلف او توسط هیئت رئیسه معرفی شده است.

در اینجا بخوانید:

اما عجیب ترین اقدام عزیزی خادم فرستادن اساسنامه فدراسیون به فیفا برای گرفتن تاییدیه این نهاد بین المللی فوتبال جهان بود که هنوز در مجلس بررسی و تایید نشده بود.

همه این موارد در کنار حواشی عجیب و غریب پیرامون قرارداد مربیان تیم های ملی و بازیکنان تیم ملی بزرگسالان باعث شد تا اعضای هیئت رئیسه چوب خط آقای رئیس را پرشده تلقی کنند.

دیروز صبح از ساعت ۹:۱۵ دقیقه بود که احسان اصولی، طهمورث حیدری، بهرام رضاییان، میرشاد ماجدی، شهره موسوی، مهرداد سراجی، خداداد افشاریان و احمدرضا براتی با حضور کوتاه عزیزی خادم گرد هم آمدند و با اتفاق آراء هر هشت نفرشان به عزل موقت عزیزی خادم رای دادند.

برکناری دائم عزیزی خادم با رای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که قرار است اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شود، رسمی خواهد شد.