فوتبال ورزش فوتبالیست ورزشکار و یا هنرمند و مجری و گزارشگر ؟ دوشنبه کوئیز ۳۰ این بار هم به مسابقه چهره شناسی اختصاص پیدا کرده است و سوالاتی را طراحی کرده تا با پاسخ به آن‌ها به شخصیت عکس فوق برسید.

رافان نیوز تاکنون چند مسابقه چهره شناسی در دوشنبه کوئیز ها برگزار کرده است که هر کدام یک شخصیت مشهور را به بوته سوال گذاشته است.

سوالات چهره شناسی رافان نیوز به شکلی طراحی شده‌اند که با پاس به هر سوال یک گام به فرد مورد نظر نزدیک تر شده و در آخرین سوال به گزینه مورد نظر خواهید رسید.

در دوشنبه کوئیز ۳۰ نیز تصویر کودکی یکی از چهره های مشهور و مطرح ایران مشاهده می شود و با پاسخ به شش سوال به آن خواهید رسید.

از اهالی ورزش فوتبال و فوتبالیستها است یا هنرمند و مجری یا گزارشگر ؟ استقلالی است یا پرسپولیسی ، بازیگر است یا کارگردان ؟

همگی این سوالات در پایان کوئیز پاسخ داده خواهد شد و شما می توانید فردی که تصویر آن را در بالا مشاهده می کنید را حدس بزنید.

سایر دوشنبه کوئیز ها را فراموش نکرده و سری هم به آن ها بزنید، چرا که همه آن ها هنوز هم قابلیت شرکت کردن را دارند و پاسخ به سوالات آن ها خالی از لطف نیست.

کوئیز ۳۰

در دوشنبه کوئیز ۳۰ نیز همچون چند مورد از کوئیزهای گذشته رافان نیوز، چهره شناسی موضوع اصلی این آزمون است و شما با پاسخ به ۶ سوال می توانید عکسی که در بالا مشاهده می کنید را حدس بزنید.

موفق باشید.

 

 

کوئیزهای رافان نیوز در اینجا