قرعه کشی لیگ برتر بیست و یکم ایران دقایقی پیش انجام شد و طی آن زمان دربی پایتخت بین استقلال و پرسپولیس در دور رفت مسابقات هفته هشتم خواهد بود.

لیگ برتر بیستم با پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس به پایان رسید و تیم ها به تعطیلات رفتند تا با استراحتی کوتاه آماده فصل جدید شود.

حالا فصل جدید لیگ برتر قرعه کشی شده است و تیم های مدعی نظیر پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور برنامه مسابقات خود را شناختند.

با انجام قرعه کشی فصل بیست و یکم لیگ برتر ایران زمان دربی پایتخت هم به هفته هشتم افتاد.

با توجه به این زمان و اینکه مسابقات از روز ۲۷ مهر آغاز خواهد شد، به نظر می رسد این بازی مهیج آواخر آذر یا اوایل دی برگزار خواهد شد.

به همین دلیل تا آن زمان هر دو تیم استقلال و پرسپولیس ترکیب خود را در فصل جدید شناخته و به آمادگی خوبی خواهند رسید.

بنابراین می توان انتظار داشت که دربی ۹۵ پایتخت دربی جذابی خواهد بود.

در اینجا ببینید:

اما برنامه کامل مسابقات تا هفته پانزدهم به قرار زیر است:

هفته اول

پیکان – نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان – آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – تراکتور تبریز
استقلال – هوادار
نساجی مازندران – فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان – مس رفسنجان

هفته دوم

نفت مسجدسلیمان – سپاهان اصفهان
مس رفسنجان – پدیده خراسان
پرسپولیس – نساجی مازندران
تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان
فجر سپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان
ذوب آهن اصفهان – استقلال
آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان
هوادار – پیکان

هفته سوم

پدیده خراسان – نفت مسجدسلیمان
پیکان – ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – نساجی مازندران
استقلال – تراکتور تبریز
آلومینیوم اراک – پرسپولیس
صنعت نفت آبادان – فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان – هوادار

هفته چهارم

نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان
هوادار – پدیده خراسان
ذوب آهن اصفهان – سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز – پیکان
پرسپولیس – گل‌گهر سیرجان
فجر سپاسی شیراز – استقلال
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان

هفته پنجم

آلومینیوم اراک – نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان – ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان – هوادار
پیکان – فجر سپاسی شیراز
صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان
سپاهان اصفهان – تراکتور تبریز
استقلال – نساجی مازندران
مس رفسنجان – پرسپولیس

هفته ششم

نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان
تراکتور تبریز – پدیده خراسان
ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان
نساجی مازندران – پیکان
گل‌گهر سیرجان – استقلال
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
هوادار – آلومینیوم اراک
فجر سپاسی شیراز – سپاهان اصفهان

هفته هفتم

پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان – فجر سپاسی شیراز
آلومینیوم اراک – ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان – تراکتور تبریز
پیکان – گل‌گهر سیرجان
صنعت نفت آبادان – استقلال
سپاهان اصفهان – نساجی مازندران
مس رفسنجان – هوادار

در اینجا ببینید:

هفته هشتم

هوادار – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – پدیده خراسان
ذوب آهن اصفهان – مس رفسنجان
فجر سپاسی شیراز – فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان – پیکان
گل‌گهر سیرجان – سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز – آلومینیوم اراک
استقلال – پرسپولیس

هفته نهم

نفت مسجدسلیمان – ذوب آهن اصفهان
پدیده خراسان – گل‌گهر سیرجان
فولاد خوزستان – نساجی مازندران
پیکان – استقلال
مس رفسنجان – تراکتور تبریز
پرسپولیس – هوادار
آلومینیوم اراک – فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان – صنعت نفت آبادان

هفته دهم

تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان – پدیده خراسان
ذوب آهن اصفهان – هوادار
گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان
پیکان – پرسپولیس
استقلال – سپاهان اصفهان
فجر سپاسی شیراز – مس رفسنجان
نساجی مازندران – آلومینیوم اراک

هفته یازدهم

پرسپولیس – ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – پیکان
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان
هوادار – تراکتور تبریز
پدیده خراسان – استقلال
نفت مسجدسلیمان – فجر سپاسی شیراز
مس رفسنجان – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

هفته دوازدهم

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان
پیکان – پدیده خراسان
تراکتور تبریز – ذوب آهن اصفهان
استقلال – فولاد خوزستان
سپاهان اصفهان – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک
فجر سپاسی شیراز – هوادار

هفته سیزدهم

فولاد خوزستان- پیکان
نفت مسجدسلیمان – گل‌گهر سیرجان
پرسپولیس – تراکتور تبریز
آلومینیوم اراک – استقلال
ذوب آهن اصفهان – فجر سپاسی شیراز
پدیده خراسان – سپاهان اصفهان
هوادار – نساجی مازندران
مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان

هفته چهاردهم

صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان
فجر سپاسی شیراز – تراکتور تبریز
پدیده خراسان – پرسپولیس
استقلال – مس رفسنجان
پیکان – آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان – هوادار

هفته پانزدهم

نفت مسجدسلیمان – استقلال
فولاد خوزستان – پدیده خراسان
ذوب آهن اصفهان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – پیکان
تراکتور تبریز – نساجی مازندران
پرسپولیس – فجر سپاسی شیراز
هوادار – صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک – سپاهان اصفهان