لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ برای تیم ملی ایران  با شکست ۳-۲ مقابل صربستان همراه بود، شکستی که نتنها بد نبود، بلکه سربلندی تیم را در پی داشت، چرا که آلکنو جوانان و ترکیب دوم خود را بدون سعید معروف به میدان فرستاد.

دیروز ظهر بود که تیم ملی ایران مقابل صربستان قرار گرفت و آلکنو که انگار نتیجه این دیدار برایش مهم نبود، با ترکیبی که بیش تر به جوانان کم تجربه اختصاص داشت به مصاف حریف رفت.

محمدطاهر وادی، بردیا سعادت، امیرحسین اسفندیار، مرتضی شریفی، رضا عابدینی، علی شفیعی و محمدرضا حضرت پور بازیکنان اصلی ایران مقابل صربستان بودند.

دست اول را دو تیم پایاپای آغاز کردند، اما این بازیکنان ایران بودند که به خوبی در امتیازات پیشی گرفتند و در نهایت این دست را ۲۵-۲۱ پیروز شدند.

در اینجا بخوانید:

دست دوم صربستان شرایط را تغییر داد و با سرویس های عالی اختلاف امتیازات با تیم ملی والیبال ایران را افزایش داد.

این بار صربستان بود که پیروزی قاطع ۲۵-۱۵ دست یافت. ایران دست های سوم را با نتیجه ۲۸-۲۶ به پیروزی رسید.

این پایان کار نبود و در حالی که تیم ملی ایران تا اواخر دست چهارم پیش بود و می توانست حریف را شکست دهد، با نتیجه ۲۵-۲۲ مغلوب صربستان شد.

دست پنجم صربستان از همان ابتدا برتری خود را به بازیکنان ایران دیکته کرد و ۱۵-۸ به پیروزی رسید تا در مجموع تیم ملی والیبال را در لیگ ملت های ۲۰۲۱ با نتیجه ۳-۲ شکست دهد.