لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۱ در آخرین روز هفته سوم خود با شکست تلخ تیم ملی ایران مقابل آلمان با نتیجه ۳-۲ همراه شد، آن هم در روزی که سعید معروف و دیگر ستاره ها خوب نبودند.

تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته سوم لیگ ملت های والیبال به دیدار آلمان رفت.

آلمان که همیشه در والیبال حریف چغر و بد بدن ایران بوده، امروز هم حسابی بازیکنان تیم ملی ایران را آزار داد.

آلکنو در این بازی سعید معروف، صابر کاظمی، میلاد عبادی پور، میثم صالحی، سید محمد موسوی، مسعود غلامی و آرمان صالحی را از ابتدا به میدان فرستاد.

با این حال ملی پوشان ایران شروع خوبی نداشتند و حتی در ابتدا با اختلاف ۵ امتیاز عقب افتادند.

اما آلکنو با وقت استراحتی به موقع شرایط را تغییر داد و والیبال ایران توانست در یک بازی نزدیک و سخت دست اول را ۲۵-۲۲ شکست دهد.

در اینجا بخوانید:

دست دوم بازیکنان ایران در سرویس و دفاع بد عمل کردند و انگار روزشان نبود و با نتیجه ۲۵-۲۰ مقابل آلمان شکست خوردند.

دست سوم بازیکنان ایران در اوایل بدتر هم بودند و اکثر امتیازات سرویس را از دست دادند. هر چند اواخر دست کمی به خود آمدند، اما در نهایت با نتیجه ۲۵-۱۹ نتیجه را واگذار کردند.

در دست چهارم بازیکنان تیم والیبال ایران از سعید معروف تا صابر کاظمی بهتر بودند و در نتیجه آن این دست با پیروزی ۲۵-۱۹ آن ها مقابل آلمان به پایان رسید.

دست پنجم که پیروز میدان را مشخص می کرد را دو تیم پایاپای آغاز کردند و حتی امتیازات سرویس زیادی را از دست دادند که سهم ایران بیش تر بود و همین امر شکست ۱۵-۱۳ ملی پوشان ایرانی را در پی داشت.

نهایتا تیم ملی والیبال ایران با وجود استفاده از اکثر بازیکنان ستاره و اصلی خود روز خوبی را مقابل بازیکنان چغر و بد بدن آلمانی سپری نکرد و با نتیجه ۳-۲ شکست تلخی را در لیگ ملت های ۲۰۲۱ متحمل شد.