دیگو مارادونا یک اسطوره به تمام معنا در فوتبال جهان بود و چند روز پیش درگذشت ، به همین مناسبت دوشنبه کوئیز ۲۶ رافان نیوز به سوالاتی پیرامون این ستاره فقید فوتبال آرژانتین اختصاص پیدا کرده است.

اغراق نیست اگر دیگو مارادونا را بهترین فوتبالیست تاریخ جهان بدانیم، چرا که او یک تنه یک تیم را تا قهرمانی پیش می برد.

ناپولی نمونه بارز این هنرنمایی مارادونا است که قبل از استخدام او جایگاه ویژه ای در فوتبال ایتالیا نداشت و پس از جذب این اسطوره آرژانتینی چند باری موفق شد در بام فوتبال ایتالیا و حتی اروپا بایستد.

موفقیت با تیم ملی آرژانتین در جام های جهانی و بالا بردان جام زرین قهرمانی جهان در سال ۱۹۸۶ دیگو مارادونا را نه تنها به یک اسطوره بلکه به یک قدیسه در کشور آرژانتین تبدیل کرده است.

هر چند که در فوتبال فوق ستاره درگذشته آرژانتین بی نظیر و عالی بود، اما در زنگی شخصی به حاشیه رفت، تا جایی که اعتیاد سرانجام او را از عرش فوتبال به فرش رساند.

در اینجا ببینید و بخوانید:

مارادونا در جام جهانی ۱۹۹۴ از مسابقات اخراج شد تا شوک بزرگی به تیم ملی کشورش وارد کرده و زمینه حذف زودهنگامش را فراهم کند.

پس از این محرومیت فوتبال مارادونا هیچگاه به شکوه گذشته باز نگشت تا هواداران آرژانتین و بلکه ورزش دنیا را در حسرت نمایش های بی نظیر خود بگذارد.

به هر حال مارادونا چند روز پیش و به شکلی غیر منتظره به دلیل ایست قلبی درگذشت تا همه فوتبال دوستان و بازیکنان این ورزش محبوب را متاثر کند.

موضوعی که واکنش همه بزرگان فوتبال را در پی داشت و حتی باعث اشک ریختن شخصیت بزرگی چون کارلو آنجلوتی شد.

بدون شک نمایش های بی نظیر در فوتبال تنها عامل این محبوبیت عمیق و گسترده مارادونا نبود و دلیل آن را باید در شخصیت شوخ و همیشه شاد و گرم دیگو هم جست و جو کرد.

به هر حال مارادونا اکنون در بین اهالی فوتبال نیست، ولی بازی های درخشان این اسطوره آرژانتینی همیشه در یادها خواهد ماند.

از این رو رافان نیوز دوشنبه کوئیز ۲۶ خود را به سوالاتی پیرامون مارادونا اختصاص داده است و شما با شرکت در این آزمون می توانید دانش و معلومات خود را در مورد اسطوره آرژانتین محک بزنید.

 

کوئیز ۲۶

دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان چند روز پیش درگذشت، از این رو دوشنبه کوئیز ۲۶ رافان نیوز به سوالاتی پیرامون این فوتبالیست فقید اختصاص پیدا کرده است.

موفق باشید