هدف اصلی سپاه محافظت ایران است، سوژه طرح گرافیکی در اینجاست.

در واقع در این عکس‌های سعی شده دلیل اصلی و ماهیت بوجود آمدن سپاه که از نظر طراح این عکس‌ها، در ابتدا محافظت از ایران و انقلاب اسلامی ایران را نشان دهد.

هدف این عکس‌ها و طرح‌های گرافیکی بیان یک مطلب است که تروریست خواندن سپاه مغرضانه و اهداف سیاسی بوده است.

شما نظر بدهید. آیا این عکس‌ها بدرستی هدف اصلی سپاه محافظت ایران است، را نشان می‌دهند.

شما می‌توانید با بیان نظر خود در مورد این عکس‌ها در بخش دیدگاه‌ها نظرات خود را به ما منتقل کنید.

 

 با رافان‌نیوز همراه باشید و از بودن در کنار ما و گشت و گذار در سایت ما لذت ببرید.

 

هدف سپاه محافظت ایران

هدف سپاه