لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹ با شکست نزدیک و ۳ بر ۲ مقابل تیم قدرتمند برزیل در مرحله نهایی برای والیبال ایران به پایان رسید.

دو تیم والیبال ایران و برزیل در دومین دیدار خود در مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ به دیدار یکدیگر رفتند. این بازی بدلیل شکست دو تیم در بازی اول مقابل لهستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و هر یک از دو تیم می‌توانستند با پیروزی به نیمه‌نهایی صعود کند.

کولاکوویچ با توجه به عملکرد مثبت مجرد در بازی اول این بازیکن را از ابتدای بازی به جای شفیعی به زمین فرستاد. سعید معروف، امیر غفور، سید محمد موسوی، علی‌اصغر مجرد، پوریا فیاضی، میلاد عبادی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور شروع‌کننده بازی برای ایران بودند.

 

لیگ ملت‌های والیبال 2019 و ترکیب ایران مقابل برزیل در مرحله نهایی

 

دست اول

 

برزیل بازی را بهتر آغاز کرد و ۳ بر ۱ از ایران پیش افتاد. پس از یک رالی طولانی و زیبا ایران در حالی که تمام زمین را به خوبی پوشش داده بود با ضربه موسوی بازی را در امتیاز ۳ مساوی کرد.

با دو امتیاز سرویس از لوکارلی این تیم اختلاف را با ایران افزایش داد و برزیل با برتری ۸ بر ۵ به وقت استراحت اول رفت. در حالی که سرویس‌های عالی لوکارلی ادامه پیدا کرد، برتری برزیل مقابل ایران نیز بیش‌تر شد تا نتیجه ۱۱ به ۵ بسود برزیل افزایش داشته باشد.

در ادامه بازی با از هم گسیختگی تیمی ایران و عملکرد ضعیف در تمام نقاط نتیجه ۱۳ به ۵ برای برزیل شد. با سرویس‌های خوب موسوی و در ادامه اشتباه مهاجم برزیل اختلاف برای ایران کاهش پیدا کرد و نتیجه ۱۳ به ۸ شد تا مربی برزیل وقت استراحت درخواست کند.

پس از وقت استراحت برزیل روند امتیازگیری خود را ادامه داد و ۱۵ به ۸ پیش افتاد. اما ایران با دو دفاع در روی تور نتیجه را ۱۵ به ۱۱ تغییر داد.

 

حفظ و افزایش برتری برزیل

 

دو تیم با نتیجه ۱۶ به ۱۱ بسود برزیل به وقت استراحت فنی دوم رفتند. پس از وقت استراحت دوم ایران با سرویس‌های عالی عبادی‌پور و عملکرد تیمی مناسب در تمام خطوط توانست به دو امتیازی برزیل برسد (۱۴-۱۶ برای برزیل).

در حالی که برزیل دوباره اختلاف را افزایش داده بود، علی‌اصغر مجرد با یک امتیاز سرویس نتیجه را ۱۸ به ۱۶ کرد تا اختلاف امتیازی باز هم به دو امتیاز کاهش یابد.

با عملکرد عالی برزیلی‌ها و پوشش تمام زمین و کمی هم شانس دوباره اختلاف بسود برزیل افزایش پیدا کرد تا این تیم ۲۰ بر ۱۶ پیش باشد. سرویس‌های عالی غفور باز هم ایران را به برزیل نزدیک کرد تا نتیجه ۲۰ به ۱۹ برای برزیل برسد.

اما در نهایت با فرصت‌سوزی مهاجمان ایران برزیل توانست دوباره با افزایش اختلاف امتیازات این دست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ پیروز شود. تا کار والیبال ایران برای صعود به نیمه‌نهایی سخت شده و یک گام به پایان کار در لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹ نزدیک شود.

 

دست دوم

 

اولین امتیاز را ایران پس از چند رفت و برگشت توپ و با ضربه مجرد بدست آورد. برتری ایران تا نتیجه ۳ بر ۱ نیز پا برجا بود. با دفاع برزیلی‌ها از امیر غفور بازی در امتیاز ۴ به تساوی رسید. در ادامه باز هم سرویس‌های خوب لوکارلی باعث شد برزیل پیش بیافتد (۴-۷ برای برزیل).

دو تیم با نتیجه ۸ به ۵ برای برزیل به وقت استراحت فنی اول راه یافتند. با امتیاز سرویس عبادی‌پور ایران به یک امتیازی برزیل رسید و نتیجه ۹ بر ۸ برای برزیل شد. در حالی که نتیجه ۱۱ به ۸ برای برزیل شده بود و مجرد دچار مصدومیت شد، شفیجی بجای او به زمین آمد و دو امتیاز با دفاع و سرویس گرفت تا نتیجه ۱۱ به ۱۰ شود.

با خطای تور مهاجم برزیل ایران در امتیاز ۱۴ به این تیم رسید و بازی مساوی شد. پس از آن موسوی با یک سرویس هدف‌دار خوب زمینه‌ساز برتری ۱۵ به ۱۴ ایران شد.

 

والیبال ایران و برزیل در مرحله نهایی لیگ ملت‌ها

 

برتری والیبال برزیل

 

با بیرون رفتن توپ غفور در حمله برزیل با برتری ۱۶ به ۱۵ به وقت استراحت فنی دوم رفت. میلاد عبادی‌پور یک امتیاز سرویس گرفت تا دوباره ایران از برزیل پیش بیافتد و نتیجه ۱۹ بر ۱۷ برای ایران باشد.

عملکرد خوب بازیکنان ایران در تمام خطوط باعث شد تا این تیم ۲۱ بر ۱۸ از برزیل پیشی گرفته و اختلاف امتیاز برای ایران افزایش پیدا کرد. با دو دفاع در روی تور برزیل به یک امتیازی ایران رسید تا کولاکوویچ وقت استراحت را درخواست کند (۲۰-۲۱ برای ایران).

با بیرون رفتن آبشار موسوی بازی در امتیاز ۲۱ برای دو تیم به تساوی کشیده شد. امتیاز سرویس والاس دسوزا برزیل را ۲۲ به ۲۱ پیش انداخت و پس از آن با سرویس‌های عالی، این بازیکن زمینه‌ساز افزایش اختلاف امتیازی برای برزیل شد (۲۱ -۲۴ برای برزیل).

این دست هم برای برزیل با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ ثبت شد تا والیبال ایران در آستانه پایان کار در لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹ قرار بگیرد.

 

دست سوم

 

دست سوم با برتری ۴ بر ۱ والیبال ایران آغاز شد. با دفاع روی تور ایران امتیاز ۵ را نیز بدست آورد و نتیجه ۵ بر ۱ شد. با آبشار والاس دسوزا برزیل امتیاز ۲ را کسب کرد تا نتیجه ۵ بر ۲ شود. لوکارلی یک امتیاز دیگر برای برزیل گرفت و نتیجه ۵ بر ۳ برای ایران پیش رفت.

تک دفاع موسوی باعث شد تا دو تیم با برتری ۸ بر ۵ به وقت استراحت اول بروند. ایران با حفظ برتری توانست در امتیاز ۱۱ به ۸ نیز از برزیل پیش باشد. دفاع امیر غفور در روی تور از دسوزا اختلاف را برای ایران افزایش داد تا نتیجه ۱۲ بر ۸ برای ایران افزایش پیدا کند.

تک دفاع سواتکم از شفیعی اختلاف دو تیم را بسود برزیل کاهش داد تا نتیجه ۱۲ به ۱۰ همچنان برای ایران باشد.

 

افزایش برتری ایران

 

با سرویس خوب فیاضی و در ادامه دفاع و آبشار موسوی ایران به امتیاز ۱۶ رسید تا دو تیم با برتری ۱۶ بر ۱۲ به وقت استراحت فنی دوم بروند. با دفاع رزنده از غفور اختلاف برزیل با ایران به دو امتیاز کاهش پیدا کرد و نتیجه ۱۸ بر ۱۶ برای ایران بود.

پس از سرویس خوب شفیعی دفاع روی تور دوباره اختلاف را بسود ایران افزایش داد و نتیجه ۲۱ بر ۱۷ افزایش یافت. امیر غفور دفاع شد تا نتیجه ۲۲ به ۲۰ شود و کولاکوویچ وقت استراحت بگیرد. با یک دفاع روی تور دیگر برزیل به یک امتیازی ایران رسید.

باز هم دفاع شدن بازیکنان ایران سبب شد تا برزیل در امتیاز ۲۲ به ایران برسد و ایران دوباره وقت استراحت درخواست کند. در نهایت والیبال ایران دست سوم را با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ پیروز شد تا امیدهایش برای جلوگیری از رسیدن به پایان کار در لیگ ملت‌ها حفظ شود.

 

دست چهارم

 

دست چهارم با بازی پایاپای دو تیم آغاز شد و نتیجه تا امتیاز ۷ نیز مساوی بود. بالاخره دو تیم با برتری نزدیک ۸ به ۷ ایران به وقت استراحت فنی اول رفتند. با سه دفاع روی تور برزیل از مهاجمان ایران این تیم با نتیجه ۱۱ بر ۸ از ایران جلو افتاد.

با ضربه عبادی‌پور به تور برزیل امتیاز ۱۲ را هم بدست آورد تا با نتیجه ۱۲ بر ۸ پیش باشد. سید محمد موسوی با دو امتیاز سرویس ایران را به یک امتیازی برزیل رساند تا مربی برزیل وقت استراحت درخواست کند (۱۳-۱۴ برای برزیل).

در حالی که ایران به سختی امتیاز می‌گرفت پس از رفت و برگشت توپ عبادی‌پور با آبشاری پرقدرت بازی را در امتیاز ۱۵ به تساوی کشاند.

 

آغاز برتری والیبال ایران

 

در ادامه عبادی‌پور با تک دفاع خود ایران را ۱۶ به ۱۵ پیش انداخت تا دو تیم به وقت استراحت فنی دوم بروند. پس از این وقت استراحت دوباره عبادی‌پور مهاجم برزیل را تک دفاع کرد تا نتیجه ۱۷ به ۱۵ بسود ایران باشد.

عبادی‌پور با آبشار خود یک امتیاز دیگر هم گرفت تا اختلاف باز هم افزایش داشته باشد و نتیجه ۱۸ به ۱۵ شود. با یک آبشار دیدنی برزیل بالاخره امتیاز ۱۶ را گرفت. پس از آن با بیرون رفتن توپ شفیعی برزیل به یک امتیازی ایران رسید (۱۷-۱۸ برای ایران).

با دفاع روی تور ایران از دسوزا این تیم دوباره اختلاف را با برزیل افزایش داد تا نتیجه ۲۱ بر ۱۸ بسود ایران باشد. مربی برزیل وقت استراحت را گرفت تا از پیشروی بیش‌تر ایران جلوگیری کند. لئا بازیکن تازه وارد امتیاز ۱۹ را برای برزیل بدست آورد.

با عملکرد عالی بازیکنان ایران در پوشش زمبن اختلاف برای ایران باز هم افزایش یافت (۱۹-۲۳ برای ایران). دست چهارم نیز با برتری ۲۵ بر ۲۰ والیبال ایران به پایان رسید تا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹ همچنان برای این تیم زنده باشد.

 

لیگ ملت‌های والیبال 2019 - ایران برزیل در مرحله نهایی

 

دست پنجم

 

دست پنچم نیز با بازی پایاپای دو تیم آغاز شد (۴-۴). اما بیرون رفتن توپ مهاجم برزیل باعث شد تا نتیجه برای والیبال ایران ۶ بر ۴ شود. عبادی‌پور امتیاز ۷ را نیز برای ایران بدست آورد تا اختلاف بسود ایران بیش‌تر شود (۴-۷ برای ایران).

عبادی‌پور امتیاز ۸ را نیز با یک آبشار دیدنی گرفت تا دو تیم زمین‌ها را در امتیاز ۸ به ۴ تغییر دهند. با سرویس‌های عالی آلن و چند اشتباه و ناهماهنگی از بازیکنان ایران برزیل پس از یک رالی طولانی به یک امتیازی ایران رسید تا کولاکوویچ وقت استراحت بگیرد (۷-۸ برای ایران).

برزیلی‌ها یک امتیاز دیگر هم گرفتند تا بازی در امتیاز ۸ به تساوی برسد. با ادامه سرویس‌های عالی آلن و امتیاز سرویس این بازیکن نتیجه بسود برزیل با حساب ۹ به ۸ تغییر کرد.

این بار سرویس‌های عالی لوکارلی و امتیاز سرویس این بازیکن نتیجه را ۱۲ به ۹ برای برزیل افزایش داد. امتیاز سرویس ساوتکم باز هم اختلاف را برای برزیل افزایش داد و پس از آن با دفاع روی تور برزیل دست پنجم را نیز با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ به پایان رساند.

با پیروزی در این ست برزیل در کل، بازی را با نتیجه ۳ بر ۲ بسود خود به پایان رساند تا به نیمه‌نهایی لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹ صعود کند. در پایان بازی میلاد عبادی‌پور با کسب ۲۲ امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را به خود اختصاص دهد.

 

ایران و برزیل در مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال 2019