پرسپولیسی استقلالی بودن یک چهره فوتبالی در دوشنبه کوئیز ۴۴ رافان نیوز و با پاسخ به سوالاتی مربوط به مسابقه چهره شناسی و رسیدن به شخصیت اصلی چهره مورد نظر، مشخص می شود.

رافان نیوز هر از چند گاهی در دوشنبه کوئیز ۴۴ خود مسابقه چهره شناسی برگزار می کند و این بار سراغ کودکی یک چهره فوتبالی رفته است.

شما با پاسخ به چند سوال می توانید شخصیت مورد نظر را حدس زده و نام او را در پایان پاسخ به سوالات پیدا کنید.

لازم به ذکر است که چهره کودکی شخص فوتبالی مورد نظر با چهره حال حاضر او تفاوت چشم گیری دارد و این پاسخ به سوالات است که شما را یک گام به فرد مورد نظر نزدیک می کند.

با پاسخ به این سوالات می توانید تشخیص دهید او پرسپولیسی است، استقلالی است و یا در هیچ کدام از این دو تیم پرطرفدار حاضر نبوده است.

هر سوالی به نوعی یک راهنمایی برای پاسخ به سوال بعد است و هر یک از این سوالات امتیازات مشخص و مربوط به خود را دارد.

بنابراین هر سوال سخت تر امتیاز بیش‌تری خواهد داشت و این پاسخ صحیح و سرعت عمل شما در پاسخ به سوالات است که رتبه و امتیاز شما را در پایان این کوئیز مشخص می کند.

شرکت در این کوئیز را از دست ندهید.

کوئیز ۴۴

در دوشنبه کوئیز ۴۴ رافان نیوز باز هم یک مسابقه چهره شناسی طراحی شده است که شما با پاسخ به سوالات آن می توانید به شخصیت اصلی فرد مورد نظر برسید.

موفق باشید.

 

 

دیگر کوئیزهای رافان نیوز در اینجا