پرسپولیس مهدی رسول پناه و حواشی ایجاد شده پیرامون این زوج بهانه ای شد تا پس از جدایی مدیر جنجالی دوشنبه کوئیز ۳۴ رافان نیوز به آن بپردازد.

از زمانی که محمد حسن انصاری فرد خود را در میان هیئت مدیره پرسپولیس تنها یافت و در نهایت با اختلافی که با رسول پناه پیدا کرد از باشگاه سرخ پایتخت جدا شد، فرد مورد اعتماد هیئت مدیره سکان مدیریت را به دست گرفت.

مهدی رسول پناه مدیرعامل پرسپولیس شد و سعی کرد این باشگاه را طوری مدیریت کند که هیچ بازیکن و یا کادری از این تیم به خود اجازه ندهد برای مدیریت خط و نشان بکشد.

با این حال به جز پرداخت بدهی پرسپولیس به برانکو در موارد دیگر چندان موفق نبود و ادبیات نامناسب او باعث شد که تمام ارکان باشگاه برای علیه مدیرعامل شود.

در اینجا بخوانید:

نهایتا همین ادبیات نامناسب کار دست مدیرعامل جنجالی سرخ ها داد تا او راهی جز ترک پرسپولیس نداشته باشد.

دیروز بود که مهدی رسول پناه رسما هیئت مدیره سرخ های پایتخت را ترک کرد تا برای همیشه از این باشگاه جدا شود.

از این رو رافان نیوز دوشنبه کوئیز ۳۴ خود را به سوالاتی پیرامون مدیریت مهدی رسول پناه در پرسپولیس و فعالیت های او در این باشگاه اختصاص داده است.

این کوئیز سوالاتی را درباره فعالیت های رسول پناه مطرح می کند و شما می توانید علاوه بر پاسخ به این سوالات با برخی از مواردی که اطلاع نداشتید آشنا شوید.

کوئیز ۳۴

مهدی رسول پناه پس از حواشی فراوان و استعفا از مدیرعاملی پرسپولیس بالاخره دیروز از هیئت مدیره سرخ ها هم جدا شد تا دیگر هیچ سمتی در فوتبال و ورزش ایران البته در مقطع کنونی نداشته باشد.

از این رو رافان نیوز در دوشنبه کوئیز ۳۴ خود به برخی اتفاقات دروزه مدیریت مهدی رسول پناه در پرسپولیس پرداخته و سوالاتی را پیرامون آن مطرح کرده است.

موفق باشید.

 

 

 

دیگر کوئیزهای رافان نیوز در اینجا