پرسپولیس و تهدید رادوشویچ ؛ اگر مدیران باشگاه پولم را به زودی ندهند قراردادم را فسخ می کنم.

پرسپولیس این روزها از نظر مالی شرایط خوبی ندارد و نتوانسته است مطالبات بازیکنان خود را در موعد مقرر پرداخت کند.

از طرفی با توجه به قرارداد دلاری بوژیدار رادوشویچ با پرسپولیس پرداختی به این بازیکن حتی کم تر از سایر بازیکنان بوده است و همین موضوع سنگربان کروات سرخ ها را به شدت از باشگاه عصبانی کرده است.

رادو با استفاده از تعطیلی لیگ مرخصی گرفت و به کشورش بازگشت، اما حالا دنبال این است تا با تهدید مدیران پرسپولیس حق و حقوق خود در این باشگاه را زنده کند.

هر چند که با توجه به مشکلات مالی پرسپولیس بعید به نظر می رسد که بتواند به این زودی به هدف خود برسد.

در اینجا بخوانید:

رادوشویچ تهدید کرده است در صورتی که مطالباتش پرداخت نشود به زودی قراردادش را با باشگاه پرسپولیس فسخ خواهد کرد، هر چند که به نظر می رسد این اتفاق افتاده است.

به نظر می رسد این آخرین فصل حضور رادو در پرسپولیس باشد، چرا که برای باشگاه نیز به صرفه نخواهد بود برای یک بازیکن خارجی که نیمکت نشین هم است، خود را در مشکلات مالی به دردسر بیاندازد.

 

 

دوشنبه کوئیزهای رافان نیوز در اینجا