در روز دوم از هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ پیروزی ارزشمند والیبال ایران مقابل لهستان بدست آمد.

دو تیم والیبال ایران و لهستان در چارچوب هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ به میزبانی شهر ارومیه ایران به دیدار هم رفتند. هر چند به سختی و با نتیجه ۳ بر ۲ پیروزی ارزشمند والیبال ایران مقابل لهستان بدست آمد اما بدون شک این پیروزی در روزهای پایانی به کمک والیبال ایران خواهد آمد.

 

ایران لهستان - هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال 2019

 

دست اول

 

ایران با ترکیب ثابت و همیشگی خود یعنی معروف، موسوی، شفیعی، غفور، فیاضی، عبادی‌پور و حضرت‌پور بازی را شروع کرد. اما این لهستان بود که با شروع بازی عملکرد بهتری از خود نشان داد و با نتیجه ۴ بر ۲ پیش افتاد.

 

ترکیب ایران مقابل لهستان

 

برتری لهستان ادامه داشت تا اینکه با پوشش مناسب تیم ایران در کل زمین و با آبشار غفور بازی در امتیاز ۷ به نساوی کشیده شد. با وجود سرویس خوب عبادی‌پور اما امتیاز ۸ را لهستان بدست آورد تا این تیم با برتری ۸ به ۷ به وقت استراحت فنی اول برود.

با ادامه روند نزدیک دو تیم و همچنین افزایش یک امتیازی اختلاف امتیازات بسود لهستان، وقت استراحت دوم نیز با نتیجه ۱۶ به ۱۴ برای لهستان فرا رسید.سرویس‌های خوب عبادی‌پور باعث شد تا ایران علاوه بر جبران امتیازات به برتری یک امتیازی ۱۷ بر ۱۶ برسد.

با عملکرد عالی تیم ایران در کل زمین و پوشش مناسب بازیکنان ایران ۱۹ به ۱۷ پیش افتاد تا مربی لهستان مجبور به گرفتن وقت استراحت شود. این بار با قرار گرفتن شفیعی در خط سرویس و زدن سرویس‌های هدف‌دار مناسب توسط این بازیکن نتیجه ۲۰ بر ۱۷ برای ایران شد.

با وجود سرویس عالی شفیعی در ادامه اما در یک رفت و برگشت توپ، این لهستان بود که امتیاز گرفت تا نتیجه ۲۰ به ۱۸ برای ایران باشد. با تک دفاع معروف ایران ۲۲ به ۱۸ نیز پیش افتاد و با حفظ برتری خود به ۲۴ بر ۲۰ هم رسید.

بعد از امتیاز ۲۴ و پس از زدن سرویس با تک دفاع عبادی‌پور مقابل حمله لهستان ایران امتیاز ۲۵ را هم گرفت تا ۲۵ به ۲۰ این دست را پیروز شود. پیروزی ارزشمند والیبال ایران مقابل لهستان در دست اول گام بلندی برای پیروزی در این مسابقه بود.

 

والیبال ایران و لهستان

 

دست دوم

 

این ست را لهستان مقتدرانه آغاز کرد و سرویس‌های خوب و پوشش توپ در کل زمین تا امتیاز ۶ بر ۰ هم پیش رفت. بالاخره با دریافت خوب حضرت‌پور و آبشار دیدنی غفور ایران اولین امتیازش را در این دست کسب کرد.

بلافاصله امتیاز سرویس شفیعی هم بدست آمد تا نتیجه ۶ بر ۲ برای لهستان باشد. وقت استراحت اول با حساب ۸ بر ۳ برای لهستان فرا رسید. با پوشش خوب در عقب زمین، ایران توانست یک امتیاز اختلاف امتیازی بوجود آمده را جبران کند (۱۱-۷ برای لهستان).

با سرویس خوب غفور و عملکرد موفق بازیکنان ایران باز هم اختلاف کم‌تر شد تا نتیجه ۱۳ به ۱۱ شود. هنین مربی لهستان وقت استراحت گرفت تا از پیشروی ایران جلوگیری کند که موفق بود و نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شد.

وقت استراحت فنی دوم با برتری ۱۶ به ۱۳ لهستان بدست آمد. با هدر دادن توپ توسط مهاجم لهستان ایران اختلاف را کم کرد و نتیجه ۱۷ به ۱۵ بسود لهستان پیش رفت.

عملکرد تیمی خوب لهستان دوباره اختلاف را بیش‌تر کرد و نتیجه ۱۹ به ۱۵ شد. در نهایت لهستان توانست با حفظ برتری و کنترل بازی، این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ پیروز شد. با برتری لهستان در این ست پیروزی ارزشمند ایران مقابل لهستان به تاخیر افتاد.

 

ایران و لهستان در هفته سوم لیگ ملت‌ها

 

دست سوم

 

دو تیم این دست را بصورت پایاپای و نزدیک شروع کردند و تا امتیاز ۴ نیز با هم برابر بودند. با اشتباه سعید معروف نتیجه ابتدا ۶ بر ۴ شد و سپس دو تیم با نتیجه ۸ بر ۶ به وقت استراحت فنی اول رفتند.

دفاع روی تور لهستان یک امتیاز و همچنین سرویس هدف‌دار یانوش یک امتیاز دیگر برای لهستان ثبت کردند تا نتیجه ۱۰ بر ۶ بسود لهستان شود. برتری لهستان تا امتیاز ۱۲ بر ۸ نیز ادامه داشت. سرویس قائمی و استفاده موسوی از فرصت پیش آمده اختلاف را کاهش داد و نتیجه ۱۳ بر ۱۱ شد.

قائمی باز هم یک سرویس خوب دیگر زد و به دنبال آن موسوی نیز مهاجم حریف را تک دفاع کرد تا ایران به یک امتیازی لهستان برسد (۱۳-۱۲). لهستان با وقت استراحت از ادامه سرویس‌های خوب قائمی جلوگیری کرد و نتیجه ۱۴ به ۱۲ شد.

ایران بعد از سرویس خوب موسوی و پس از یک رالی جذاب بازی را در امتیاز ۱۴ به تساوی کشاند. وقت استراحت دوم نیز با برتری ۱۶ به ۱۵ لهستان فرا رسید. عملکرد تیمی لهستان باعث افزایش دوباره اختلاف امتیازی شد تا نتیجه ۲۰ به ۱۷ شود.

با افت تیم ایران و برتری تیمی لهستان اختلاف باز هم بیشتر شد. در نهایت با دفاع روی تور لهستان و ناهماهنگی تیمی ایران، والیبال لهستان ست سوم را نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به برتری رسید. این برتری پیروزی ارزشمند والیبال ایران مقابل لهستان را به خطر انداخت.

 

والیبال ایران و لهستان

 

دست چهارم

 

ست چهارم نیز برای دو تیم نزدیک به هم پیش رفت و تا امتیاز ۴ برابر بودند. اما با ناهماهنگی در حمله ایران لهستان یک امتیاز پیش افتاد تا نتیجه ۴ بر ۵ شود. در ادامه عبادی‌پور با زدن سرویس‌های عالی علاوه بر جبران اختلاف امتیازی نتیجه را برای ایران ۸ بر ۷ برگرداند.

با دفاع روی تور، ایران ۱ امتیاز دیگر هم گرفت تا نتیجه ۱۰ بر ۸ برای ایران شود. با وجود سرویس عالی غفور اما پوشش دفاع عقب زمین لهستان و فرصت‌طلبی خط حمله این تیم، لهستان را به یک امتیازی ایران رساند(۱۰-۱۱ برای ایران).

عملکرد خوب ایران در دفاع و حمله دوباره برتری ایران را بیش‌تر کرد تا نتیجه ۱۳ بر ۱۰ بسود ایران شود. دفاع موسوی از لوکاس نتیجه را ۱۴ بر ۱۰ برای ایران پیش برد. در ادامه ایران با برتری ۱۶ به ۱۱ به وقت استراحت فنی دوم رفت.

سرویس‌های آرام ولی هدف‌دار موسوی باعث اشتباهات پی در پی دفاع عقب لهستان و دیگر بازیکنان این تیم شد تا نتیجه برای ایران به ۱۹ بر ۱۱ برسد. با آبشار دیدنی کنارسکی روند امتیازگیری ایران قطع شد تا نتیجه ۱۹ بر ۱۲ همچنان بسود ایران باشد.

آبشار فیاضی هم به بیرون رفت تا لهستان باز هم امتیاز بگیرد و نتیجه ۱۹ بر ۱۳ برای ایران شود. در ادامه ایران توانست برتری خود را حفظ کرده و با نتیجه ۲۵ به ۱۷ پیروز این دست شود. این نتیجه امیدها را برای پیروزی ارزشمند والیبال ایران مقابل لهستان در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ حفظ کرد.

 

لیگ ملت‌های والیبال 1019 و دیدار ایران و لهستان

 

دست پنجم

 

در آغاز بازی در حالی که دو تیم ۱-۱ برابر بودند با دفاع روی تور ایران، نتیجه ۲ بر ۱ برای ایران شد. سرویس شفیعی به بیرون رفت تا دو تیم ۲ بر ۲ مساوی شوند.

سرویس پرقدرت غفور دفاع عقب لهستان را متزلزل کرد اما با زرنگی مهاجم این تیم و زدن توپ به دستان فیاضی نتیجه دوباره در امتیاز ۳ مساوی شد. این بار با اشتباه مهاجم لهستان و زدن توپ به تور، ایران ۵ به ۳ پیش افتاد.

در ادامه عبادی‌پور توانست مهاجم حریف را تک دفاع کند تا نتیجه ۸ به ۵ بسود ایران شود و دو تیم زمین‌ها را عوض کنند. ایران با عملکرد خوب درون زمین باز هم اختلاف را بسود خود افزایش داد تا نتیجه ۱۰ به ۶ برای ایران شود.

هنین مربی لهستان وقت استراحت گرفت تا تیمش از زیر فشار تیم ایران و جو سالن خارج شود. لهستان یک امتیاز گرفت اما این بار هم دفاع موسوی اجازه پیشروی دوباره این تیم را نداد (۷-۱۲ بسود ایران).

در ادامه و با برتری کامل ایران در تمام نقاط زمین و همچنین افت تیمی لهستان ایران این دست را با نتیجه ۱۵ به ۸ پیروز شد. برتری در ست پنجم زمینه‌ساز پیروزی ارزشمند والیبال ایران مقابل لهستان در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ بود و ایران با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ لهستان را شکست داد.

همچنین غفور با ۲۸ امتیاز و عملکردی درخشان، امتیازآورترین بازیکن میدان لقب گرفت.

 

برتری والیبال ایران مقابل لهستان