در یک بازی بسیار نزدیک پیروزی والیبال ایران مقابل پرتغال در آغاز هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ در اردبیل بدست آمد.

تیم‌های والیبال ایران و پرتغال در حالی به مصاف هم رفتند که ورزشگاه حسین رضا‌زاده اردبیل بعنوان میزبان بازی‌های ایران در هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال پر از تماشاگر بود.

ایران برای تقابل با والیبال پرتغال با دو تغییر وارد بازی شد. تا به نوعی به دو بازیکن کلیدی و خسته خود استراحت داده باشد. بر خلاف بازی‌های قبل امیر غفور و سید محمد موسوی جای خود را به پوریا یلی و علی‌اصغر مجرد دادند.

هر چند امیر غفور با گره خوردن بازی در حمله برای ایران از اواسط دست دوم به میدان آمد، اما مجرد با ارائه یک بازی درخشان توانست بخوبی جای موسوی را پر کند.

 

ایران و پرتغال اولین روز هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال

 

دست اول

 

بازی در هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال با شروع بهتر تیم والیبال ایران آغاز شد و این ایران بود که با برتری ۵ بر ۳ از حریف پیش بود. با حفظ اختلاف امتیاز ایران توانست با نتیجه ۸ بر ۵ به وقت استراحت فنی اول برود.

اما در ادامه بازی تیم والیبال پرتغال با سرویس خوب و سپس دفاع روی تور توانست برتری ایران را متوقف کرده و بازی را در امتیاز ۱۰ به تساوی بکشاند. دو تیم روند پایاپای و نزدیک خود را ادامه دادند تا اینکه پرتغال با دو سرویس عالی و امتیاز سرویس با نتیجه ۱۸ بر ۱۶ پیش افتاد.

کمی بعد این پوریا فیاضی بود که با سرویس خوب و ایجاد مشکل برای دفاع عقب پرتغال زمینه را برای دفاع روی تور ایران فراهم کرد تا ایران بازی را با نتیجه ۱۹-۱۹ مساوی کند.

 

ادامه روند نزدیک دو تیم

 

در ادامه سرویس‌های خوب فیاضی و برگشت توپ به زمین ایران، این عبادی‌پور بود که با پاس معروف امتیاز ۲۰ را هم برای ایران کسب کرد (۱۹-۲۰ برای ایران). مربی پرتغال بلافاصله وقت استراحت گرفت و این وقت استراحت کمک کرد تا پرتغال و ایران باز هم این بار در عدد ۲۰ با هم برابر شوند.

در ادامه برونو بازیکن پرتغال توانست امتیاز سرویس بگیرد و در سرویس بعدی نیز با ناهماهنگی بین معروف و عبادی‌پور پرتغال یک امتیاز دیگر گرفت تا نتیجه ۲۲-۲۰ برای پرتغال شود.

ایران باز هم با سرویس خوب شفیعی و عملکرد تیمی مناسب توانست بازی را به تساوی ۲۲ – ۲۲ بکشاند. ایران در ادامه عملکرد خوب خود توانست امتیاز ۲۳ را نیز بدست آورد. اما این برتری ایران دوامی پیدا نکرد.

با تک دفاع الکسی کاپیتان پرتغال از یلی امتیاز ۲۴ به پرتغال رسید و این تیم یک امتیاز پیش افتاد. در ادامه با بیرون رفتن ضربه عبادی‌پور امتیاز ۲۵ هم به پرتغال رسید تا این تیم دست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ پیروز شود و اجازه برتری ایران در این ست را ندهد.

 

ایران و پرتغال در لیگ ملت‌های والیبال 2019 - در اردبیل

 

دست دوم

 

دو تیم این دست را نزدیک به هم آغاز کردند و نتیجه ۲ بر ۲ مساوی بود. سپس با تک دفاع معروف ایران ۳ بر ۲ پیش افتاد. اما در ادامه، بازیکنان ایران در سرویس و آبشار پر اشتباه ظاهر شدند در حالی که تیم پرتغال بر خلاف ایران عملکرد بسیار خوبی در این پارامترها داشت.

این روند بازی باعث شد تا پرتغال با برتری ۸ بر ۴ به وقت استراحت اول برود. بالاخره با آبشار یلی ایران یک امتیاز گرفت و نتیجه ۸ بر ۵ برای پرتغال پیش رفت.

با گره خوردن دوباره بازی برای ایران کولاکوویچ تصمیم گرفت تا امیر غفور را بجای یلی به میدان بفرستد. غفور پس از یک رفت و برگشت توپ توانست ایران را به دو امتیازی پرتغال برساند (۱۰-۸ برای پرتغال).

با سرویس خوب عبادی‌پور و دفاع عالی مجرد، زمینه برای امتیازگیری دوباره غفور فراهم شد تا ایران یک امتیاز دیگر هم بدست آورد ( ۱۰ بر ۹ برای پرتغال). در این لحظه مربی پرتغال وقت استراحت گرفت ولی این وقت استراحت هم مانع سرویس عالی عبادی‌پور نشد تا با یک امتیاز سرویس بازی ۱۰ بر ۱۰ مساوی شود. دو تیم روند نزدیک خود را تا امتیاز برابر ۱۵ نیز ادامه دادند.

 

برتری ایران

 

با آبشار دیدنی غفور برتری ایران در نتیجه ۱۶ بر ۱۵ بدست آمد و دو تیم به وقت استراحت فنی دوم رفتند. با از دست دادن دو امتیاز پیاپی سرویس توسط پرتغالی‌ها ایران ۲۰ بر ۱۸ پیش افتاد.

با سرویس خوب قائمی و استفاده غفور از توپ برگشتی ایران امتیاز ۲۱ را هم گرفت تا اختلاف خود را با پرتغال به ۳ امتیاز افزایش دهد. در ادامه چند اشتباه مهاجمین ایران باعث شد تا پرتغال در امتیاز ۲۲ به ایران برسد.

دو تیم تا امتیاز ۲۵ هم با یکدیگر برابر بودند تا اینکه با دو دفاع پیاپی در روی تور توسط دفاع ایران برتری ایران با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ بدست آمد. دست دوم با پیروزی والیبال ایران مقابل پرتغال در هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال همراه بود تا دو تیم در ست‌ها نیز با یکدیگر مساوی شوند.

 

والیبال ایران و پرتغال در لیگ ملت‌ها

 

دست سوم

 

شروع بسیار خوب پرتغال در این ست این تیم را با نتیجه ۵ بر ۰ پیش انداخته بود. بالاخره با خطای دو ضرب بازیکن پرتغال ایران به امتیاز ۱ رسید تا نتیجه ۵ بر ۱ شود.

با دفاع عالی روی تور ایران بعد از یک رالی جذاب ایران امتیاز ۳ را هم بدست آورد ولی همچنان ۷ بر ۳ عقب بود. در یک صحنه داور امتیاز را بسود ایران اعلام کرد که با اعتراض شدید الکسی کاپیتان پرتغال همراه شد و داور به او کارت زرد نشان داد.

اما الکسی با ادامه اعتراض خود و دست زدن برای داور به نشانه اعتراض باعث شد تا کارت قرمز را هم دریافت کند و یک امتیاز دیگر برای ایران ثبت شود (۷-۵ برای پرتغال). اما با از دست رفتن سرویس فیاضی دو تیم با نتیجه ۸ به ۵ برای پرتغال به وقت استراحت اول رفتند.

ایران رفته رفته توانست بر بازی مسلط شود. ابتدا با امتیاز سرویس عبادی‌پور ایران به ۱ امتیازی پرتغال رسید (۱۱-۱۰ برای پرتغال).

 

شروع برتری والیبال ایران

 

با دفاع شفیعی در روی تور بازی در امتیاز ۱۲ به تساوی رسید. ایران پس از یک رالی طولانی و جذاب امتیاز ۱۳ را هم گرفت و ۱۳ به ۱۲ پیش افتاد. امتیاز سرویس مجرد نتیجه را ۱۴ به ۱۲ بسود ایران افزایش داد.

در ادامه با بیرون رفتن توپ مهاجم پرتغال و با برتری ایران با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ وقت استراحت فنی دوم فرا رسید. با دو سرویس عالی فیاضی و استفاده دیگر بازیکنان از موقعیت پیش آمده اختلاف امتیازات بسود ایران افزایش یافت تا نتیجه ۱۹ بر ۱۴ برای ایران باشد.

ایران با حفظ برتری خود و کنترل بازی با نتیجه ۲۲ بر ۱۶ نیز پیش بود. در نهایت ایران با دو دفاع روی تور که علی‌اصغر مجرد در متن آن‌ها قرار داشت، توانست این دست را با برتری ۲۵ بر ۱۷ پیروز شود.

پیروزی والیبال ایران مقابل پرتغال در دست دوم در حالی بدست آمد که در اوایل این دست ایران با اختلاف ۵ امتیاز عقب بود.

 

برتری والیبال ایران مقابل پرتغال در هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال

 

دست چهارم

 

ست چهارم بازی نیز با بازی پایاپای دو تیم شروع شد و دو تیم در امتیاز ۳ با هم برابر بودند. اما سرویس عالی فیاضی و بیرون رفتن توپ مهاجم پرتغال نتیجه را ۵ بر ۳ بسود ایران کرد.

با امتیاز سرویس برای پرتغال دو تیم باز هم به تساوی ۶ بر ۶ دست یافتند. وقت استراحت اول فنی نیز با نتیجه ۸ بر ۷ و برتری ایران فرا رسید. در ادامه بازی برونو بازیکن پرتغال از ناحیه مچ پا مصدوم شد و بیرون رفت. این اتفاق در حالی رقم خورد که دو تیم ۸ بر ۸ برابر بودند.

بازی نزدیک دو تیم ادامه داشت تا اینکه ایران با یک دفاع در روی تور نتیجه را ۱۱ بر ۹ بسود خود کرد. با سرویس‌های عالی فیاضی و استفاده دیگر بازیکنان اختلاف بیش‌تر شده و نتیجه ۱۳ بر ۱۰ بسود ایران افزایش یافت.

مربی پرتغال مجبور شد وقت استراحت درخواست کند. کمی بعد از دست رفتن سرویس پرتغالی‌ها باعث برتری ۱۶ بر ۱۲ ایران شد. با عملکرد درخشان مجرد و آبشار دیدنی او ایران ۱۷ بر ۱۳ پیش افتاد.

ایران با کنترل بازی و حفظ برتری خود ۲۱ بر ۱۷ جلو بود. اما پوشش عالی بازیکنان ایران در کل زمین باعث افزایش اختلاف برای ایران شد (۱۷-۲۳، ایران). با ادامه سرویس‌های عالی فیاضی و به هم ریختن تیم پرتغال ایران امتیاز ۲۴ را هم کسب کرد.

سرویس بعدی فیاضی به تور خورد تا دو تیم با نتیجه ۲۴ بر ۱۸ برای ایران به کار خود ادامه دهند. در نهایت بازیکن پرتغال سرویس خود را به تور زد تا ایران به امتیاز ۲۵ دست پیدا کند.

با پیروزی والیبال ایران مقابل پرتغال در دست چهارم، ایران در کل بازی به برتری ۳ بر ۱ رسید تا گام مهم و بزرگی را در راه رسیدن به مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ بردارد.

 

پیروزی 3 بر 1 والیبال ایران مقابل پرتغال