عکس‌های جالب و خنده‌دار حیوانات شامل ژست‌های مختلف آن‌ها از جمله ژست مرتاضی و حتی لم دادن روی بالش در اینجا قرار داده شده است.

در عکس اول پرنده‌ای را مشاهده می‌کنید که در آتش ایستاده و با ژست خاص و ناراحت خود، انگار می‌خواهد به زور هم که شده فشاری را که تحمل می‌کند، مخفی نگه دارد.

اما از طرف دیگر چند پرنده دیگر که کنار او هستند، با وحشت و تعجب به ژست‌ها و کار او نگاه می‌کنند. شاید فکر می‌کنند که در برابر یک پرنده نیرومند قرار گرفته‌اند و باید او را بعنوان مراد خود بپذیرند و از ابهت او بهراسند.

نگاه و وحشت آن‌ها مشخص نیست که آیا بدلیل قرار گرفتن او در آتش است یا بدلیل ژست عصبانی و با ابهت این پرنده که انگار می‌خواهد اقتدار خود را به آن‌ها نشان دهد.

اما در دیگر عکس لم دادن یک کانگورو روی بالش مشاهده می‌شود. مشخص نیست که او به چه نگاه می‌کند و یا چه چیزی را در ذهن خود می‌پروراند.

از ژست و قیافه جالب و خنده‌دار او برمی‌آید که یک کانگوروی بالغ باشد، شاید هم به فکر امورات زندگی خود است و دارد به این فکر می‌کند که چطوری قسط‌های عقب افتاده خود را پرداخت کند.

شاید هم به این فکر می‌کند که برای پرداخت اجاره کپر خود در غار جنگلی استرالیا با صاحب خانه خود چگونه صحبت کند تا راضی به این شود که کمی دیرتر اجاره خود را دریافت کند.

البته هیچ بعید نیست که مشغول دیدن سریال گاندو باشد، احتمالا سکانس مربوط به جلسه شورای عالی امنیت ملی را با هیجان نگاه می‌کند.

به هر حال ژست‌های جالب و خنده‌دار حیوانات هر کدام حرف‌های بسیاری در خود نهفته دارند.

 

ژست جالب یک پرنده در آتش و وحشت دیگر پرنده‌ها

ژست جالب یک پرنده در آتش و وحشت دیگر پرنده‌ها

 

عکس طنز و خنده‌دار لم دادن یک کانگورو روی بالش

عکس طنز و خنده‌دار لم دادن یک کانگورو روی بالش

 

 

دیگر عکس‌های طنز و سرگرمی را در اینجا تماشا کنید.