مشارکت قشرها و گروه‌های مختلف مردم در کمک‌رسانی و بازسازی مناطق سیل‌زده سوژه یک طرح گرافیکی است.

اینکه مردم ایران همیشه در شرایط خاص به کمک یکدیگر می‌شتابند یک ویژگی بارز و مثبت آن‌ها است.

این ویژگی در سیل اخیر نیز به روشنی دیده شد. چرا که همه گروه‌ها برای کمک‌رسانی و بازسازی مناطق سیل‌زده وارد میدان شدند.

این موضوع زمینه شکل‌گیری یک طرح گرافیکی را فراهم کرد که در زیر قابل مشاهده است.

 

بازسازی مناطق سیل‌زده - طرح گرافیکی

بازسازی مناطق سیل‌زده – طرح گرافیکی

 

 برای دیدن عکس‌های گرافیکی مختلف با موضوعات مختلف می‌توانید اینجا را کلیک نمایید.