کیت جدید پرسپولیس در سه رنگ مختلف با طرح های زیبا و تاریخی از هویت قرمز های پایتخت یعنی نقش های پرسپولیس تخت جمشید، امروز رسما رونمایی شد.

پیراهن های تیم های ایرانی از تیم ملی تا تمام باشگاه های لیگ برتری همه نشانی از یک هدف، هویت و یا موضوع خاصی نداشته است.

مشخص نیست دلیل و هدف اصلی از طراحی و نمایش آن چیست.

در عصر حاضر که عصر نمایش و تبلیغ هویت ها و اصالت ها و فرهنگ هاست، تیم های ایرانی با وجود سطح توجه بسیار بالا هیچ نقشی در نمایش فرهنگ ایرانی ندارند.

با این حال باشگاه پرسپولیس این رویه غلط را تغییر داده است و با رونمایی از کیت جدید خود نشان داده است در طراحی پیراهنش سعی کرده فرهنگ غنی ایران و حتی هویت خود را به نمایش بگذارد.

در طرح جدید پیراهن پرسپولیس نقش هایی از خطوط و نگاره های پرسپولیس تخت جمشید دیده می شود تا هویت باشگاه ریشه دار پرسپولیس را به نمایش بگذارد.

باشگاه پرسپولیس در رونمایی از پیراهن های خود مدعی شده است که با تلفیقی از طرح های دریافت شده از سوی هواداران به طرح فوق رسیده است.

پیراهن اول پرسپولیس قرمز رنگ، پیراهن دوم مشکی و پیراهن سوم این تیم طوسی است و هر کدام دارای طرحی منحصر به فرد هستند.