چلسی و اخراج لمپارد ؛ ادامه سیاست تکراری آبراموویچ در قبال مربیان

چلسی و اخراج لمپارد ؛ ادامه سیاست تکراری آبراموویچ در قبال مربیان

چلسی و اخراج لمپارد راهی تکراری است که رومن آبراموویچ مالک آبی های لندن بارها آن را طی کرده است، اما آیا سرنوشت توماس توخل سرمربی آینده آبی های لندن نیز همانند دیگر مربیان خواهد بود؟ سابقه نشان می دهد که فرانک لمپارد نیز با سرنوشت دیگر سرمربیانی نظیر مورینیو، آنتونی...