آرسنال و انتخاب رسمی آرتتا بعنوان جانشین دائمی اونای امری

آرسنال و انتخاب رسمی آرتتا بعنوان جانشین دائمی اونای امری

با گذشت چند هفته از اخراج اونای امری، آرسنال بالاخره با میکل آرتتا دسیار گواردیولا در منچسترسیتی به توافق نهایی رسید و او را بعنوان جانشین دائمی امری بصورت رسمی انتخاب کرد. آرسنال بالاخره پس از چند هفته مذاکره با مربیان مختلف و مخصوصا میکل آرتتا بازیکن سابق خود با...