آرسنال در نزدیکی خرید کورزووا از پاری سن ژرمن در نقل و انتقالات اروپا

آرسنال در نزدیکی خرید کورزووا از پاری سن ژرمن در نقل و انتقالات اروپا

با اعلام خبرگزاری گل، آرسنال در نقل و انتقالات فوتبال اروپا به نزدیکی خرید کورزووا از پاری سن ژرمن رسیده است. آرسنالی تیمی که در آغاز قرن بیستم با ونگر به دوران اوج خود رسیده بود، چند سالی است که دیگر قدرت گذشته را ندارد. البته از زمان آغاز پروژه ساخت ورزشگاه،...