آرسنال مشتری جدید میلیک ناپولی در نقل و انتقالات تابستان ۲۰۲۰

آرسنال مشتری جدید میلیک ناپولی در نقل و انتقالات تابستان ۲۰۲۰

آرسنال پس از نا امیدی از حفظ اوبامیانگ مهاجم گابنی خود، مشتری جدید میلیک از ناپولی شده و قصد دارد او را در نقل و انتقالات تابستان ۲۰۲۰ فوتبال اروپا به خدمت بگیرد. اوبامیانگ حاضر به تمدید قرارداد نمی‌شود و چندین پیشنهاد را از طرف مدیران آرسنال رد کرده است. با توجه به...