لگوی فدراسیون فوتبال و لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس

لگوی فدراسیون فوتبال و لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس

لگوی فدراسیون فوتبال و آرم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس همواره مورد انتقاد هواداران و مخاطبین قرار گرفته است.  با توجه به انتقاد همیشگی اهالی فوتبال از لگوی فدراسیون فوتبال، در اینجا سعی شده تا طرحی برای این منظور قرار داده شود تا نظر مخاطبین در این باره مورد ارزیابی...