دوشنبه کوئیز ۲۶ و زندگی فوتبالی دیگو مارادونا از فراز تا فرود

دوشنبه کوئیز ۲۶ و زندگی فوتبالی دیگو مارادونا از فراز تا فرود

دیگو مارادونا یک اسطوره به تمام معنا در فوتبال جهان بود و چند روز پیش درگذشت ، به همین مناسبت دوشنبه کوئیز ۲۶ رافان نیوز به سوالاتی پیرامون این ستاره فقید فوتبال آرژانتین اختصاص پیدا کرده است. اغراق نیست اگر دیگو مارادونا را بهترین فوتبالیست تاریخ جهان بدانیم، چرا که...