یورو ۲۰۲۰ و حضور تمام مدعیان اصلی جام از جمله فرانسه، آلمان، اسپانیا و بلژیک

یورو ۲۰۲۰ و حضور تمام مدعیان اصلی جام از جمله فرانسه، آلمان، اسپانیا و بلژیک

با پایان مرحله مقدماتی یورو ۲۰۲۰ و حضور تمام مدعیان اصلی فتح جام در مرحله نهایی باید شاهد حضور تابستانی داغ از فوتبال اروپا در سال ۲۰۲۰ باشیم. چرا که تیم‌های قدرتمندی همچون، فرانسه قهرمان جهان، انگلیس جوان و پر انرژی، هلند آماده، بلژیک، آلمان و اسپانیا با هم به رقابت...