محسن ربیع خواه پس از جدایی پرسپولیس در آلومینیوم اراک

محسن ربیع خواه پس از جدایی پرسپولیس در آلومینیوم اراک

محسن ربیع خواه که با نظر یحیی گل محمدی از پرسپولیس کنار گذاشته شده بود، امروز رسما به آلومینیوم اراک پیوست. سال ۹۵ بود که علی اکبر طاهری مدیرعامل وقت پرسپولیس هافبک آن روزهای صنعت نفت آبادان را به خدمت گرفت. هافبکی که چندان شناخته شده نبود و کسی فکر نمی کرد جایی در...