اخراج شفر در فاصله سه هفته تا پایان مسابقات کار درستی است؟

اخراج شفر در فاصله سه هفته تا پایان مسابقات کار درستی است؟

آیا اخراج شفر از باشگاه استقلال در فاصله سه هفته تا پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به نظر یک تصمیم احساسی نمی‌آید؟ در حالی که فقط سه مسابقه در لیگ باقیمانده و  استقلال شانس کمی برای قهرمانی در لیگ دارد. و اینکه هر مربی که در این زمان کم جایگزین شود، بصورت منطقی...