اخراج مسی و سومی آرژانتین در شب رده‌بندی کوپا آمریکا

اخراج مسی و سومی آرژانتین در شب رده‌بندی کوپا آمریکا

شب رده‌بندی کوپا آمریکا و دیدار شیلی و آرژانتین در نهایت با سومی آرژانتین و اخراج مسی به پایان رسید.  دیدار رده‌بندی مسابقات کوپا آمریکا حوادث زیادی را به خود دید که اخراج مسی، بازی شناور و زیبای آرژانتین و در نهایت مقام سومی این تیم در کوپا مهم‌ترین حوادث این دیدار...