شوک اریکسون به یورو ۲۰۲۰ ؛ بازی دانمارک و فنلاند لغو شد

شوک اریکسون به یورو ۲۰۲۰ ؛ بازی دانمارک و فنلاند لغو شد

شوک اریکسون به یورو ۲۰۲۰ و سکته او در زمین بازی باعث لغو دیدار دانمارک و فنلاند شد. در حالی که مسابقات یورو ۲۰۲۰ از دیشب و با دیدار ایتالیا و ترکیه آغاز شده است، امروز و در حاشیه بازی دانمارک و فنلاند اتفاق تلخی رخ داد. دیدار دانمارک و فنلاند در دقایق تلف شده نیمه اول...