استقلال و آلومینیوم اراک ( ۲ – ۰ ) ؛ پیروزی شیرین شاگردان فکری در آستانه دربی

استقلال و آلومینیوم اراک ( ۲ – ۰ ) ؛ پیروزی شیرین شاگردان فکری در آستانه دربی

استقلال و آلومینیوم اراک در هفته دهم لیگ برتر بیستم با پیروزی شاگردان محمود فکری به پایان رسید تا آبی ها با روحیه مناسب به سراغ دربی پایتخت بروند. شاگردان محمود فکری در اسقلال تهران در فاصله یک هفته تا دربی پایتخت از هفته دهم لیگ برتر بیستم به دیدار آلومینیوم اراک...