جدایی قایدی از استقلال ؛ امارات منتظر پاگشایی باشو کوچک آبی ها

جدایی قایدی از استقلال ؛ امارات منتظر پاگشایی باشو کوچک آبی ها

جدایی مهدی قایدی از استقلال و پیوستن او به شباب الاهلی به زودی رسمی و نهایی خواهد شد، چرا که از امارات خبر می رسد احمد مددی با مدیران اماراتی برای این انتقال به توافق رسیده است. مهدی قایدی ستاره ریزنقش استقلال از بوشهر خود را به فوتبال ایران معرفی کرد و از همان ابتدا...