احمد سعادتمند راهی درب خروج باشگاه استقلال

احمد سعادتمند راهی درب خروج باشگاه استقلال

استقلال در این سال‌ها مدیریت و حواشی متعددی را به خود دیده است و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه دارد و خبرها از اخراج زودهنگام احمد سعادتمند از تیم آبی تهران حکایت دارد. مدیریت استقلال در سال‌های اخیر از پس حواشی این باشگاه بر نیامده و پی در پی جای خود را به...