وریا غفوری استقلال و حواشی روزهای اخیر ؛ جدای کاپیتان آبی ها نزدیک است ؟

وریا غفوری استقلال و حواشی روزهای اخیر ؛ جدای کاپیتان آبی ها نزدیک است ؟

رفتارهای وریا غفوری استقلال و حواشی روزهای اخیر نشان می دهد که اختلاف عمیقی بین بازیکنان مدیریت و کادر فنی آبی پوشان وجود دارد. قبل از آغاز فصل بود که مدیریت وقت استقلال در جلسه با بازیکنان موافقت آن ها را برای تمدید قرارداد گرفت. اما بعدها مشخص شد که رقم دریافتی آبی...
استقلال وریا غفوری و پایان اختلافات با بازگشت به تمرینات با روحیه ای خوب

استقلال وریا غفوری و پایان اختلافات با بازگشت به تمرینات با روحیه ای خوب

استقلال و وریا غفوری پس از تنش های روزهای اخیر اختلافات را حل کردند و امروز کاپیتان آبی های تهران با روحیه خوب در تمرینات حاضر شد و با محمود فکری صحبت کرد. بازی استقلال و نساجی مازندران بود که وریا غفوری اواخر بازی تعویض شد و با ناراحتی مستقیما به رختکن رفت و حتی خیلی...