استقلال و بازگشت میلیچ در همین نزدیکی ؛ مدیران آبی دل مدافع کروات را نرم کردند

استقلال و بازگشت میلیچ در همین نزدیکی ؛ مدیران آبی دل مدافع کروات را نرم کردند

بازگشت میلیچ به استقلال که حالا خیلی قریب الوقوع به نظر می رسد، اتفاقی است که به دلیل توافق مدیران آبی ها با مدافع کروات رخ خواهد داد و قرارداد جدیدی امضا می شود. پرداخت نشدن مطالبات باعث شد، هروویه میلیچ استقلال را رها کرده و حتی تهران را به مقصد کشورش ترک کند....