استقلال و برکناری فکری ؛ اتفاقی که همه منتظرش بودند !

استقلال و برکناری فکری ؛ اتفاقی که همه منتظرش بودند !

باشگاه استقلال با برکناری محمود فکری همه را از خود راضی کرد، چرا که شواهد نشان می داد سرمربی آبی ها جایگاه خود را به طور کامل نزد هواداران و بازیکنان از دست داده است. محمود فکری که با حواشی فراوان از نساجی جدا شد تا با شور شوق فراوان به استقلال بیاید، امروز و تنها پس...