استقلال و تمرین فتیله پیچ پیش از بازی با تراکتور + عکس

استقلال و تمرین امروز با حرکاتی عجیب که بیش تر به فتیله پیچ کشتی می آمد، در تهران دنبال شد تا بازیکنان آبی با روحیه ای خوب به استقبال بازی با تراکتور بروند. در تمرین امروز استقلال تهران که برای آماده شدن قبل از بازی بسیار حساس آبی ها مقابل تراکتور برگزار شد، بازیکنان...