استقلال و فتح‌الله‌زاده در نقطه پایان پس از پذیرش استعفا توسط وزیر ورزش

استقلال و فتح‌الله‌زاده در نقطه پایان پس از پذیرش استعفا توسط وزیر ورزش

با پذیرش استعفا علی فتح‌الله‌زاده از مدیرعاملی استقلال تهران از سوی وزیر ورش، فتح‌الله‌زاده و استقلال خیلی زود در نقطه پایان همکاری قرار گرفتند. علی فتح‌الله‌زاده با هیاهوی زیاد و امیدواری فراوان به تغییر شرایط استقلال وارد میدان شد و ابتدا در هیئت مدیر حضور پیدا کرد....