پرسپولیس مهدی ترابی و پاسخ سرمربی العربی به تمام شایعات

پرسپولیس مهدی ترابی و پاسخ سرمربی العربی به تمام شایعات

پرسپولیس و مهدی ترابی از هم جدا شدند و پس از آن هر روز شایعه بازگشت ستاره سابق بیش‌تر از قبل شنیده می‌شد، اما حرف های سرمربی العربی قطر نشان می‌دهد که این شایعات چندان هم به واقعیت نزدیک نیست. تابستان و قبل از لیگ قهرمانان آسیا بود که مهدی ترابی از پرسپولیس جدا شد تا...