المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم مغلوب کرونا ویروس و تعویق نامعلوم بازی‌ها در ژاپن

المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم مغلوب کرونا ویروس و تعویق نامعلوم بازی‌ها در ژاپن

المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم مغلوب کرونا ویروس شده و بگفته آ اس اسپانیا با تعویق رو به رو خواهد شد تا این بحران جهانی فروکش کند. ویروس کرونا همه فعالیت‌های بشر را مختل کرده و اقتصاد دنیا را زیر رو کرده است. از فوتبال گرفته تا تمامی مسابقات گزینشی المپیک در تمام رشته‌ها به...