اولین کنفرانس خبری مارک ویلموتس در ایران و امضای رسمی قرارداد

اولین کنفرانس خبری مارک ویلموتس در ایران و امضای رسمی قرارداد

اولین کنفرانس خبری مارک ویلموتس سرمربی جدید تیم ملی ایران با حضور رئیس فدراسیون در هتل المپیک برگزار و امضای رسمی قرارداد همکاری طرفین نیز صورت پذیرفت. اولین کنفرانس خبری سرمربی جدید تیم ملی ایران در حالی از صبح امروز شروع شد که این مربی و تاج رئیس فدراسیون در انتها...