عکس گرافیکی اجتماعی ؛ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ناگفته هایی از آن

عکس گرافیکی اجتماعی ؛ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ناگفته هایی از آن

عکس گرافیکی اجتماعی به موضوع مهم و روز ایران یعنی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و رقابت نامزدهایی چون ابراهیم رئیسی و عبدالناصر همتی پرداخته است و دلیل اصلی آن را بیان می کند. انتخابات در ایران در دوره های مختلف شرایط متفاوتی داشته و با همه حواشی پیرامون و جنجال‌های...