رئیس جدید فدراسیون فوتبال ؛ سید شهاب الدین عزیزی خادم

رئیس جدید فدراسیون فوتبال ؛ سید شهاب الدین عزیزی خادم

رئیس جدید فدراسیون فوتبال در انتخابات پیش از ظهر امروز مشخص شد و سید شهاب الدین عزیزی خادم در انتخاباتی دو مرحله ای جانشین چهار ساله مهدی تاج شد تا دست علی کریمی از صندلی پرچالش فوتبال ایران کوتاه بماند. مهدی تاج بیش از یک سال پیش از ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل...
فدراسیون فوتبال و کلاف سردرگم انتخابات ریاست با نامزدی ۹ کاندید از طیف‌های مختلف

فدراسیون فوتبال و کلاف سردرگم انتخابات ریاست با نامزدی ۹ کاندید از طیف‌های مختلف

با پایان ثبت نام از کاندیدهای ریاست فدراسیون فوتبال و نامزدی ۹ نفر از طیف‌های مختلف، انتخابات این فدراسیون تبدیل به یک کلاف سردرگم شده است و مشخص نیست چه کسی صندلی جانشینی مهدی تاج را در فوتبال ایران تصاحب می‌کند.  بیماری قلبی مهدی تاج و دومین حمله قلبی او باعث شد تا...