علیرضا دبیر رئیس جدید فدراسیون کشتی ایران شد

علیرضا دبیر رئیس جدید فدراسیون کشتی ایران شد

با انتخاب مجمع فدراسیون کشتی در امروز ۲۶ تیر علیرضا دبیر برای چهار سال رئیس جدید فدراسیون کشتی لقب گرفت. در حالی که رسول خادم ۹ ماه پیش و برای چندمین بار از سمت خود در ریاست فدراسیون کشتی استعفا داد و حدود ۹ ماه این فدراسیون بدون رئیس و با سرپرست اداره گردید، امروز...