گزینه نهایی سرمربیگری پرسپولیس گابریل کالدرون شد

گزینه نهایی سرمربیگری پرسپولیس گابریل کالدرون شد

با تصویب هیئت مدیره پرسپولیس گزینه نهایی سرمربیگری پرسپولیس گابریل کالدرون لقب گرفت. در حالی که اکثر مدعیان لیگ برتر در حال اجرای برنامه‌های از قبل طراحی شده هستند، تازه مدیران پرسپولیس گزینه نهایی سرمربیگری پرسپولیس گابریل کالدرون را انتخاب کرده‌اند. جالب است که از...