انتخاب وحید هاشمیان بعنوان دستیار ویلموتس در تیم ملی ایران

انتخاب وحید هاشمیان بعنوان دستیار ویلموتس در تیم ملی ایران

با انتخاب وحید هاشمیان بعنوان دستیار ویلموتس در تیم ملی ایران ، اولین دستیار ایرانی سرمربی تیم ملی مشخص شد.  مارک ویلموتس در اولین نشست مطبوعاتی خود از دستیارانش در تیم ملی ایران رونمایی کرد. او گفت که فریرا، اسپینوسی و وحید هاشمیان دستیاران او در ایران خواهند بود....