مشکلات پرسپولیس و کار سخت انصاری‌فرد در جمع کردن حواشی زیاد پیرامون باشگاه

مشکلات پرسپولیس و کار سخت انصاری‌فرد در جمع کردن حواشی زیاد پیرامون باشگاه

در یکی دو هفته اخیر مشکلات و حواشی باشگاه پرسپولیس رو به افزایش بوده و محمد حسن انصاری‌فرد کار سخت و دشواری برای جمع کردن این حواشی پیرامون باشگاه و کالدرون دارد. بودجه خالی باشگاه، شکایت برانکو و بودیمیر از یک طرف و ناراحتی و حواشی پیرامون گابریل کالدرون در یکی دو...