مورینیو و اولین پیروزی با تاتنهام در لیگ برتر انگلیس و مقابل وستهام

مورینیو و اولین پیروزی با تاتنهام در لیگ برتر انگلیس و مقابل وستهام

مورینیو پس از قبول هدایت تاتنهام در اولین تجربه هدایت این تیم، از هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس مقابل وستهام به پیروزی ۳-۲ رسید و شروع خوبی با اسپرزها داشت. هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس تحت تاثیر اخراج پوچتینو از تاتنهام و جایگزینی مورینیو روی نیمکت اسپرزها بود. تاتنهام...