یورو ۲۰۲۰ و دومین پیروزی مقتدرانه ایتالیا ؛ سوئیس قربانی جدید لاجوردی ها

یورو ۲۰۲۰ و دومین پیروزی مقتدرانه ایتالیا ؛ سوئیس قربانی جدید لاجوردی ها

یورو ۲۰۲۰ دیشب با دومین پیروزی مقتدرانه تیم ملی ایتالیا پیگیری شد، جایی که لاجوردی ها با نتیجه قاطع ۳-۰ سوئیس را نیز پس از ترکیه از پیش رو برداشتند. دیشب و در آغاز هفته دوم یورو ۲۰۲۰ تیم ملی ایتالیا به دیدار سوئیس رفت. شاگردان مانچینی که با پیروزی ۳-۰ مقابل ترکیه گام...