سردار سلیمانی ، نقش پررنگش در دفاع از ایران و روزگار پس از او

سردار سلیمانی ، نقش پررنگش در دفاع از ایران و روزگار پس از او

سردار سلیمان ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ بود که توسط پنتاگون به شهادت رسید و روز تلخی برای ایران رقم زد، اما ایران با سردار سلیمانی های دیگر به راه خود ادامه می دهد. کم تر از یک سال قبل از شهادت سردار سلیمانی بود که با هماهنگی او بشار اسد به تهران آمد تا با حضور خود پاسخی پرمعنا...