هفته دوم سری آ و پیروزی ۴ بر ۳ اینتر در یک بازی بیادماندنی

هفته دوم سری آ و پیروزی ۴ بر ۳ اینتر در یک بازی بیادماندنی

اینترمیلان در آغاز هفته دوم سری آ و در یک شب بیادماندی مقابل فیورنتینا به پیروزی پرگل ۴ بر ۳ دست یافت. اینترمیلان در حالی که هفته اول سری آ بدلیل حضور در مراحل پایانی لیگ اروپا استراحت داشت، از هفته دوم پذیرای فیورنتینا بود. فیورنتینا بازی را بهتر آغاز کرد و دقیقه ۳...