تساوی ۱-۱ نراتزوری و لاتزیو در هفته پنجم سری آ ایتالیا

تساوی ۱-۱ نراتزوری و لاتزیو در هفته پنجم سری آ ایتالیا

مهم‌ترین بازی هفته پنجم سری آ ایتالیا با تساوی ۱-۱ دو تیم اینترمیلان و لاتزیو در ورزشگاه المپیک شهر رم به پایان رسید. در هفته سوم سری آ ایتالیا لاتزیو در ورزشگاه المپیک شهر رم میزبان اینترمیلان بود. شاگردان اینزاگی در تیم لاتزیو شروع بهتری در بازی داشتند و دقیقه ۱۸...